Ви є тут

Туризмологія

Пендерецький, О. В. Туризмологія : метод. вказ. для самостійного вивчення дисципліни / О. В. Пендерецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 14 с.

Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни “Туризмологія” містять основні положення з її вивчення. Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Туризмологія” та галузевого стандарту вищої освіти України. Призначені для підготовки бакалаврів за напрямом - 6.140103 «Туризм».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved