Ви є тут

Основи редагування перекладу

Основи редагування перекладу : практикум для самостійної роботи / О. В. Когут, О. М. Мельник, М. І. Венгринюк [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Практикум укладено на основі робочої програми навчальної дисципліни “Основи редагування перекладу”. Комплекс вправ та завдань спрямовано на те, щоб сформувати у студентів необхідні навички та вміння самостійного цілеспрямованого редагування шляхом зіставлення перекладу з оригіналом з метою оцінення тексту та виявлення помилок, відхилень, а також невідповідностей семантичного та граматично-стилістичного характеру, пов’язаних із порушенням мовних норм

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved