Ви є тут

Методи сейсмічної томографії

Розловська, С. Є. Методи сейсмічної томографії : лабораторний практикум / С. Є. Розловська, М. В. Штогрин. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Сейсмічна розвідка". В практикумі описано загальні відомості про метод сейсмічної томографії, порядок виконання лабораторних робіт, способи обробки даних. Практикум призначено для студентів очної, заочної та дистанційної форм навчання напряму підготовки 6.040103 “Геологія”.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved