Ви є тут

Інформаційні технології в управлінні

Інформаційні технології в управлінні : метод. вказ. до сам. роботи студ. для денної форми навчання спец. "Менеджмент". - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 14 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні технології в управлінні», яка читається для студентів напряму 073 «Менеджмент», призначені допомогти студентам денної форми навчання засвоїти основні поняття з розробки та використання сучасних інформаційних технологій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved