Ви є тут

Алгоритми та структури даних

Зікратий, С. В. Алгоритми та структури даних : конспект лекцій / С. В. Зікратий. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 65 с.

Конспект лекцій містить основні теоретичні відомості з дисципліни “Алгоритми та структури даних”. Розроблений відповідно до робочої програми даної навчальної дисципліни. Призначено для підготовки бакалаврів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 126 «Інформаційні система та технології».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved