Ви є тут

Програмування

Михайлів, Н. Д. Програмування : лабораторний практикум / Н. Д. Михайлів, О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Програмування» у першому семестрі вивчення даної дисципліни. Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Програмування».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved