Ви є тут

Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи

Євчук, О. В. Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи : лабораторний практикум / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 49 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Мікропроцесорні та мікроконтролерні системи". Призначений для підготовки бакалаврів за напрямом 126 – «Інформаційні системи та технології».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved