Ви є тут

Об'єктно-орієнтоване програмування

Мельничук, С. І. Об'єктно-орієнтоване програмування : лабораторний практикум / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 122 с.

Лабораторний практикум розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Операційні системи”. Призначено для підготовки з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 –Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved