Ви є тут

Операційні системи

Мельничук, С. І. Операційні системи : конспект лекцій / С. І. Мельничук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 102 с.

Конспект лекцій розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни “Операційні системи”. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 –Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved