Ви є тут

Інформаційна безпека та захист інформації

Белей, О. І. Інформаційна безпека та захист інформації : конспект лекцій / О. І. Белей. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 32 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Інформаційна безпека та захист інформації". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни, чинного навчального плану. Призначено для підготовки бакалавра з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 126 –Інформаційні системи та технології. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved