Ви є тут

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління місцевими фінансами"

Методичні рекомендації до вивчення дисципліни "Управління місцевими фінансами" : для студентів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр" / Гораль Л.Т., Фадєєва І.Г., Спасів Н.Я. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 75 с.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved