Ви є тут

Проектування інформаційних систем

Николайчук, М. Я. Проектування інформаційних систем : курсове проектування / М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 45 с.

Курсове проектування містить основний матеріал, необхідний для організації та оформлення курсових проектів з дисципліни «Проектування інформаційних систем». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 126 – «Інформаційні системи та технології».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved