Ви є тут

Проектування інформаційних систем

Николайчук, М. Я. Проектування інформаційних систем : навчальний посібник / М. Я. Николайчук, Р. М. Матвієнко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 307 с.

Навчальний посібник містить основний матеріал, необхідний для організації, проведення і оформлення лабораторних робіт з дисципліни «Проектування інформаційних систем». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved