Ви є тут

Обробка цифрових зображень

Касіянчук, Д. В. Обробка цифрових зображень : методичні вказівки для самостійної роботи / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки містять необхідну для самостійного вивчення дисципліни інформацію, а саме: мету та завдання дисципліни, зміст лекційних та практичних занять, контрольні запитання для самоконтролю, перелік навчально-методичних матеріалів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved