Ви є тут

Програмування прикладних геоінформаційних задач

Крив'юк, І. В. Програмування прикладних геоінформаційних задач : лабораторний практикум / І. В. Крив'юк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 88 с.

Лабораторний практикум призначений для вироблення у студентів практичних навичок написання програмних модулів на мові програмування MapBasic та їх подальшого використання у середовищі ГІС MapInfo.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved