Ви є тут

Основи побудови АСУ

Незамай, Б. С. Основи побудови АСУ : конспект лекцій / Б. С. Незамай, Ю. В. Паньків, Х. В. Паньків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. - 80 с.

Конспект містить матеріал для проведення лекційних занять з дисципліни "Основи побудови АСУ ". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Може бути використаний студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050201 – ”Системна інженерія”

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved