Ви є тут

Проектування, будівництво і експлуатація морських нафтогазових споруд

Проектування, будівництво і експлуатація морських нафтогазових споруд : лаборатор. практикум / Я. Я. Якимечко, В. Р. Возний, Я. М. Фем'як, С. О. Овецький. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2008. - 24 с.

Лабораторний практикум призначений для поглиблення теоретичних знань основних розділів курсу і надбання практичних навичок у виконанні розрахунків з визначення параметрів хвиль і вітру в залежності від типу морських акваторій.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved