Ви є тут

Ситуаційний менеджмент

Полянська, А. С. Ситуаційний менеджмент : практикум / А. С. Полянська. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 79 c.

Практикуми містять основні вимоги щодо практичного застосування теоретичного матеріалу, отримання навиків розв’язування прикладних завдань з дисципліни «Ситуаційний менеджмент». Практикум містить базові навчальні елементи роботи, а також практичні завдання, які дозволяють отримати необхідні знання та здобути відповідні компетенції у сфері управління підприємством на базі використання ситуаційного підходу, необхідні майбутнім фахівцям для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved