Ви є тут

Екологічний менеджмент

Тараєвська, Л. С. Екологічний менеджмент : навч. посіб. / Л. С. Тараєвська, Л. І. Ріщук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 106 с.

Навчальний посібник розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Екологічний менеджмент". Призначений для використання студентами-магістрами всіх форм навчання спеціальностей 101 – Екологія; 183 – Технологія захисту навколишнього середовища. У навчальному посібнику подано зміст дисципліни, лекційний та практичний матеріал, завдання для самостійної роботи студентів, залікові питання та рекомендовану літературу для самостійного засвоєння курсу "Екологічний менеджмент".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved