Ви є тут

Архітектура комп'ютера та програмування

Михайлів, Н. Д. Архітектура комп'ютера та програмування : лабораторний практикум / Н. Д. Михайлів. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 115 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни «Архітектура комп’ютера та програмування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютера та програмування». Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved