Ви є тут

Архітектура комп'ютера та програмування

Євчук, О. В. Архітектура комп'ютера та програмування : конспект лекцій / О. В. Євчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 121 с.

Конспект лекцій містить навчальний матеріал з дисципліни «Архітектура комп’ютера та програмування». Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Архітектура комп’ютера та програмування». Призначений для підготовки бакалаврів за спеціальністю 172 – «Телекомунікації та радіотехніка».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved