Ви є тут

Статистичні методи та управління якістю у зварюванні

Василик, А. В. Статистичні методи та управління якістю у зварюванні : практикум / А. В. Василик. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 50 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Статистичні методи управління ризиками" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу. Призначений для підготовки студентів за спеціальністю 131 Прикладна механіка, спеціалізації «Технології та устаткування зварювання».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved