Ви є тут

Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Михайлюк, Ю. Д. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище : метод. вказівки та завд. для викон. курс. робіт, для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування / Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 23 с.

Методичні вказівки та завдання для виконання курсових робіт з дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» складено відповідно до робочої програми дисципліни «Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище» для підготовки бакалаврів за спеціальністю 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved