Ви є тут

Природоохоронні технології

Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : лаборатор. роботи для студ. напряму підготовки 6.040106 - "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування" / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 39 с.

Лабораторний практикум розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Природоохоронні технології» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved