Ви є тут

Природоохоронні технології

Яцишин, Т. М. Природоохоронні технології : метод. вказ. для самостійної роботи / Т. М. Яцишин, Ю. Д. Михайлюк. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 16 с.

Методичні вказівки для самостійної роботи розроблено відповідно до робочої програми дисципліни «Природоохоронні технології» для студентів очної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – «Екологія», 183 – «Технології захисту навколишнього середовища».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved