Ви є тут

Іноземна мова (англійська для будівництва споруд)

Лазарук, Г. І. Іноземна мова (англійська для будівництва споруд) : навчально-методичний комплекс / Г. І. Лазарук, Л. Я. Бойків. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 62 с.

Даний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Іноземна мова (англійська)» за професійним спрямуванням - для студентів IIII курсів за спеціальністю 192 - «Будівництво та цивільна інженерія» розроблено на основі типових програм з іноземної мови для підготовки бакалаврів у ВТНЗ.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved