Ви є тут

Паралельні та розподілені обчислення

Сабат, Н. В. Паралельні та розподілені обчислення : конспект лекцій / Н. В. Сабат, В. Б. Кропивницька. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 80 с.

Конспект лекцій зі спеціальності 8.05010201 «Комп’ютерні системи і мережі». Розроблено відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Паралельні та розподілені обчислення». Призначені для самостійної роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved