Ви є тут

Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій

Цап, І. В. Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій : практикум / І. В. Цап, О. О. Іванов. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 31 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Металознавство зварювання трубопроводів і конструкцій» для студентів спеціальності – «131» Прикладна механіка освітньо-кваліфікаційного рівня–бакалавр. Практикум містить задачі з визначення фазового складу металів, кількості структурних складових металу, схильності металу до утворення холодних та гарячих тріщин.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved