Ви є тут

Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій

Шлапак, Л. С. Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій : практикум / Л. С. Шлапак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни "Технологія спорудження та ремонту трубопроводів і конструкцій" з використанням комп'ютерного оброблення результатів. Розроблений відповідно до робочої програми курсу. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 131 − Прикладна механіка, спеціалізації «Технології та устаткування зварювання».

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved