Ви є тут

Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації

Когутяк, М. І. Сучасні комп'ютерні технології в автоматизації : навч. посіб. Ч. 1 : Автоматизовані системи керування технологічними процесами нафтогазової галузі / М. І. Когутяк. - Івано-Франківськ : Факел, 2015. - 278 с.

У навчальному посібнику розглянуті загальні засади організації сучасних комп'ютерно-інтегрованих систем керування та детально проаналізований нижній рівень такої системи-автоматизовані системи керування технологічними процесами (АСК ТП). На основі аналізу об'єктів нафтогазової галузі подана структура системи, розкриті функції, режими роботи та задачі , які вирішуються в АСК ТП.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved