Ви є тут

Основи комп'ютерно-інтегрованого управління

Когутяк, М. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : лабораторний практикум / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 80 с.

Лабораторний практикум з курсу "Основи компютерно-інтегрованого управління" призначений для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved