Ви є тут

Основи комп'ютерно-інтегрованого управління

Когутяк, М. І. Основи комп'ютерно-інтегрованого управління : практичні заняття / М. І. Когутяк, А. І. Лагойда. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ Факел, 2015. - 82 с.

Методичні вказівки призначені для студентів очної і заочної форми навчання з метою вивчення загальних принципів будови і дослідження SCADA-систем. начено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved