Ви є тут

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі

Чигур, Л. Я. Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : лабораторний практикум / Л. Я. Чигур, О. В. Кучмистенко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 80 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення лабораторних робіт з дисципліни "Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі". Розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Призначений для підготовки студентів за напрямом 6.050202 - "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved