Ви є тут

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі

Основи моніторингу технологічних об'єктів нафтогазової галузі : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, М. М. Дранчук, О. В. Гутак [та ін.]. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. - 812 с.

Одним із найбільш актуальних напрямків розвитку паливно-енергетичного комплексу України є подальший розвиток нафтової і газової галузі промисловості. Істотне збільшення пошуково-розвідувального буріння на шельфі і суходолі, видобування нафти і газу, транспортування і зберігання вуглеводнів, вимагає якісно нового рівня моніторингу технологічних процесів і обладнання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved