Ви є тут

Спеціальні вимірювальні прилади і системи

Спеціальні вимірювальні прилади і системи : навч. посіб. / Г. Н. Семенцов, Я. Р. Когуч, М. М. Дранчук [та ін.]. - 2-е вид. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 103 с.

Методичні вказівки складено відповідно до нового навчального плану, та освітньо-кваліфікаційної програми підготовки бакалаврів за напрямом 6.050202 -"Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved