Ви є тут

Теорія автоматичного керування

Семенцов, Г. Н. Теорія автоматичного керування : курсове проектування / Г. Н. Семенцов, В. С. Борин, Р. М. Лещій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 23 с.

Курсове проектування складено згідно з програмою курсу " Теорія автоматичного керування" для студентів спеціальності "Автоматизоване управління технологічними процесами". Розроблений у відповідності з робочою програмою навчальної дисципліни. Призначений для виконання курсової роботи при вивченні дисципліни студентами денної та заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved