Ви є тут

Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ

Кондрат, Р. М. Проектування розробки газових і газоконденсатних родовищ : практикум / Р. М. Кондрат, Л. І. Хайдарова, Н. С. Дремлюх. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 196 с.

Практикум містить основні розрахункові формули і залежності для уточнення за промисловими даними режиму розробки родовища, початкових і залишкових запасів газу прогнозного значення кінцевого коефіцієнта газовилучення, обґрунтування геолого-промислових даних для проектування розробки родовища, прогнозування технологічних показників розробки родовища в умовах газового режиму і річних технологічних режимів експлуатації свердловин, і економічної оцінки ефективності розробки родовища. Наведено приклади розв’язування типових задач та умови задач для самостійного розв’язування.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved