Ви є тут

Організація вантажних автомобільних перевезень

Богатчук, І. М. Організація вантажних автомобільних перевезень : метод. вказ. для виконання курсової роботи / І. М. Богатчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 30 с.

Методичні вказівки містять вихідні дані, завдання та методичні вказівки для самостійного виконання курсової роботи з курсу "Організація вантажних автомобільних перевезень".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved