Ви є тут

Комп'ютерна діагностика автомобілів

Криштопа, С. І. Комп'ютерна діагностика автомобілів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / С. І. Криштопа. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 51 с.

Методичні вказівки складені відповідно до програми курсу "Комп'ютерна діагностика автомобілів" спеціальності 274 - "Автомобільний транспорт". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved