Ви є тут

Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів

Лісафін, В. П. Проектування та експлуатація об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів : навч. посіб. / В. П. Лісафін, Н. В. Люта. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 269 с.

У навчальному посібнику подано теоретичні основи, довідкові матеріали та приклади розрахунку основних технологічних процесів приймання, зберігання та відвантаження нафти і нафтопродуктів споживачам. Значну увагу приділено основам проектування об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів. Призначено для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 185 - "Нафтогазова інженерія та технології". Навчальний посібник може бути використаний студентами очної, заочної та дистанційної форм навчання, слухачами інституту післядипломної освіти, працівниками нафтогазової галузі.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved