Ви є тут

Організація дорожнього руху

Дикун, Т. В. Організація дорожнього руху : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Т. В. Дикун, І. М. Микитій. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 54 с.

Методичні вказівки містять робочу програму дисципліни, методичні вказівки по вивченню окремих тем, контрольні питання. Розробленні відповідно до робочої програми навчальної дисципліни "Організація дорожнього руху". Призначені для підготовки студентів спеціальності 274 "Автомобільний транспорт" .

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved