Ви є тут

Технологічне обладнання для ремонту і обслуговування автомобілів

Козак, Л. Ю. Технологічне обладнання для ремонту і обслуговування автомобілів : метод. вказ. для вивчення дисципліни / Л. Ю. Козак. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 12 с.

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми дисципліни "Технологічне обладнання для ремонту і обслуговування автомобілів". Методичні вказівки містять робочу програму, теоретичні положення та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання. Методичні вказівки призначені для підготовки бакалаврів за спеціальністю 274 - "Автомобільний транспорт".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved