Ви є тут

Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин

Лях, М. М. Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин : метод. вказ. для вивчення дисц. / М. М. Лях, Р. О. Дейнега, Ю. Р. Мосора. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 44 с.

Методичні вказівки призначені для самостійного вивчення дисципліни " Силовий привод установок для буріння та ремонту свердловин" і розроблені відповідно до робочої програми дисципліни. Методичні вказівки містять зміст дисципліни, контрольні завдання та перелік питань для самоконтролю. Можуть бути використані студентами денної та заочної форм навчання. Призначено для підготовки бакалаврів за напрямом 6.050304 - "Нафтогазова справа".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved