Ви є тут

Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності

Чигур, І. І. Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності : метод. вказ. для сам. роботи / І. І. Чигур, Л. Я. Чигур. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 63 с.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved