Ви є тут

Стандартизація туристичних і супутніх послуг

Клочко, Н. Б. Стандартизація туристичних і супутніх послуг : конспект лекцій / Н. Б. Клочко. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 185 с.

Конспект лекцій з дисципліни "Стандартизація туристичних і супутніх послуг" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 242 - "Туризм". Конспект лекцій може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved