Ви є тут

Інтелектуальні прилади і системи

Слабінога, М. О. Інтелектуальні прилади і системи : практикум / М. О. Слабінога. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 30 с.

Практикум з дисципліни "Інтелектуальні прилади і системи" розроблений відповідно до робочої програми навчальної дисципліни та робочого навчального плану. Призначено для підготовки магістрів за спеціальністю 152 - "Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка". Практикум може бути використаний студентами очної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved