Ви є тут

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Касіянчук, Д. В. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : метод. вказівки для сам. роботи / Д. В. Касіянчук. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 14 с.

Методичні вказівки розроблено відповідно до робочої програми дисципліни "Обробка цифрових зображень" з метою організації аудиторної та самостійної роботи студентів для вивчення даної дисципліни. Призначені для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 103 - "Науки про Землю" спеціалізації "Геоінформатика".

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved