Ви є тут

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Стасюк, Р. Б. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : конспект лекцій / Р. Б. Стасюк, В. Б. Запухляк, Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 175 с.

Конспект лекцій розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю "185 - Нафтогазова інженерія та технології" спеціалізація газонафтопроводи та газонафтосховища та робочої програми навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта". Конспект лекцій містить матеріали для підготовки до проведення практичних занять студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved