Ви є тут

Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта

Стасюк, Р. Б. Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта : практикум / Р. Б. Стасюк, В. Б. Запухляк, Т. Ю. Пиріг. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2017. - 96 с.

Практикум розроблено відповідно до навчального плану підготовки фахівців за спеціальністю " 185 - Нафтогазова інженерія та технології" спеціалізація газонафтопроводи та газонафтосховища та робочої програми навчальної дисципліни "Стратегія сталого розвитку та інженерна освіта". Практикум містить методичні вказівки для проведення практичних занять студентів.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved