Ви є тут

Ґрунтознавство

Орфанова, М. М. Ґрунтознавство : лабораторний практикум для студ. спец. 183 - "Технологія захисту навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання / М. М. Орфанова, Г. Д. Стельмахович. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. - 58 с.

Лабораторний практикум містить методичні вказівки для проведення та виконання лабораторних занять з дисципліни "Ґрунтознавство". Лабораторний практикум розроблено згідно з робочою програмою дисципліни Ґрунтознавство" для студентів спеціальності 183 - "Технологія захисту навколишнього середовища" денної та заочної форм навчання.

Читати online

IFNTUNG 2014. All rights reserved